Privacyverklaring Cultuurbedrijf

In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we allemaal verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Versie: 1 mei 2019

Het Cultuurbedrijf, gevestigd aan de Potterstraat 25, 4611 NG te Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Cultuurbedrijf
Potterstraat 25
4611 NG Bergen op Zoom
+31 164 280 500
www.cultuurbedrijfbergenopzoom.nl

 

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Bergen op Zoom houdt toezicht op de bescherming van privacy binnen de gemeente Bergen op Zoom (waar het Cultuurbedrijf onderdeel van is). Als je vragen hebt over het over het privacybeleid van de gemeente Bergen op Zoom of over het uitoefenen van uw privacyrechten, kun je contact opnemen met de gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming.

Functionaris Gegevensbescherming Bergen op Zoom
+31 164 277 576
FG@bergenopzoom.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Cultuurbedrijf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via cultuurbedrijf@bergenopzoom.nl, dan verwijderen wij deze informatie

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Cultuurbedrijf verwerkt jouw gegevens op basis van toestemming hiervoor van jou of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.

Het Cultuurbedrijf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het Cultuurbedrijf analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Bezoekersonderzoek / enquête

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Cultuurbedrijf neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Cultuurbedrijf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Cultuurbedrijf verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Cultuurbedrijf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wie er toegang heeft tot jouw gegevens
 Het Cultuurbedrijf kan je persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door het Cultuurbedrijf geselecteerd zijn ter uitvoering van haar diensten waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens het Cultuurbedrijf diensten te verlenen of algemene data-analyse uit te voeren. Denk hierbij aan de verzender van de bestellingen in de webshop of een partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden. Het Cultuurbedrijf zal je persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Cultuurbedrijf maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies voor een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren wanneer nodig.

Daarnaast plaatsen wij cookies die je surfgedrag bijhouden, om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden, en worden er social media plug-in cookies gebruikt om op onze website content van sociale media te tonen. Dit zijn de zogenoemde ‘voorkeuren’ en ‘marketing’ cookies. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Bij je eerste bezoek aan onze website informeren wij je al over deze cookies, en vroegen om toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je ook afmelden voor bepaalde cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze ze niet meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Video en foto
Tijdens activiteiten van onderdelen van het Cultuurbedrijf (theater De Maagd, CKB en Markiezenhof) worden soms foto’s en/of video opnames gemaakt voor het vastleggen van sfeerbeelden. Dit beeldmateriaal kan worden gedeeld via de website, social media, nieuwsbrief en geprinte media van het Cultuurbedrijf. Wij zorgen ervoor dat de privacy van bezoekers daarbij zo veel als mogelijk in acht worden genomen. Voordat beeldmateriaal wordt gepubliceerd waarop bezoekers duidelijk herkenbaar in beeld zijn wordt altijd eerst toestemming gevraagd. Je hebt ook altijd het recht een verzoek tot verwijdering van foto en/of videobeeld per mail in te dienen via cultuurbedrijf@bergenopzoom.nl.

Er wordt op locaties van het Cultuurbedrijf ook gebruik gemaakt van beveiligingscamera’s. Zij worden ingezet om de veiligheid van onze bezoekers te bewaken. Beelden van veiligheidscamera’s worden niet met derden gedeeld, tenzij de situatie hier om vraagt (in het geval van een onveilige situatie of constatering van criminaliteit).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Cultuurbedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar cultuurbedrijf@bergenopzoom.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Het Cultuurbedrijf  zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Het Cultuurbedrijf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Cultuurbedrijf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via FG@bergenopzoom.nl .

 

Wijzigingen in ons privacybeleid
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.